เรียน ท่านผู้ใช้บริการฯ
     เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายใน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีจำกัด
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการฯ
โปรดใช้บริการรถสาธารณะใน
การเดินทางมาใช้บริการ
     ขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้

            สำนักหอสมุดฯ
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

ดูบทความในเล่ม
 Flip-book Reader
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจการใช้
บริการสารสนเทศ

 ออนไลน์  :    3   คน

 วันนี้

:
90
 เมื่อวาน
:
174
 เดือน
:
2032
 ทั้งหมด
:
34800


ค้นหาข้อมูล/ฐานข้อมูลในเว็บไซต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร"

ด้วยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การจัดทำหลักฐาน การลงทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ด้วยแนวทางมาตรฐาน และเครื่องมือทางวิชาชีพในรูปแบบเดียวกัน ในการนี้ สท. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียน ออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RK5QZk

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2562
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2562
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
 บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
บทความที่มีสรุปสาระสำคัญ/
    บทคัดย่อภาษาไทย
     
คู่มือปฏิบัตด้านความปลอดภัย
คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สถิติจาก truhits.net

ส้มโอขาวแตงกวา ไม้ผลเฉพาะถิ่น พืชเศรษฐกิจเงินแสน ที่ชัยนาท
Effect of dairy cow crossbreeding on selected performance traits and quality of milk in first generation crossbreds
Preparation of Maillard reaction flavor additive from germinated wheat and its effect on bread quality
Impact of drying deep beds of rice with microwave set at 915 MHz frequency on rice microbial community responses
Postharvest and postmilling changes in wheat grain and flour quality characteristics

Mango : Products and Processing (CF-112) (มะม่วง : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Avocado : Products and Processing (CF-113) (อะโวคาโด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Hens : Products and Processing (CF-111) (ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Coconut Sugar (CF-109) (น้ำตาลมะพร้าว)
Longan : Products and Processing (CF-110) (ลำไย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)

สมบัติความแข็งแรงของกระดาษที่ทำจากเส้นใยไผ่ในสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)

คุณค่าทางโภชนาการของ อะโวกาโด 
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Method Validation) คืออะไร 
คุณสมบัติและประโยชน์ของโปรตีนกาวไหม 
เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน เป็นอย่างไร  
คุณสมบัติของ ฉลากสินค้าประเภทฉลากฟิล์มหด (Shrink film label)  

Activated Carbon
Adhesives / Glues
Drinking Water
Food additive
Fruit Juice

การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการทดสอบ
ข้าวโพด
อาหารทอด
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานจากกระจูด


เทคโนฯนาโน คืนชีพผงหมึกเลเซอร์ คมชัดเหมือนแกะกล่องใหม่  
  นักวิจัยศูนย์นาโนฯ รับโจทย์เอกชนใช้เทคโนโลยีจิ๋ว ปรับปรุงประสิทธิภาพขยะหมึกพิมพ์เลเซอร์ ฟื้นคุณสมบัติเพิ่มความคมชัดเทียบเคียงของใหม่ ช่วยผู้...อ่านต่อ

แอพมือถือช่วยเฝ้าระวังอาการซึมเศร้าของผู้ใช้   
  ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า สัญญาณต่างๆ ที่เป็นตัวเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น ได้แก่การเปลี่ยนแปลงความเร็วของการเขียน คุณภาพเสียงเเละการเลือกใช...อ่านต่อ

เสินเจิ้นลดปัญหา 'หมอกควันพิษ' โดยเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้า   
  เสินเจิ้นเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของจีนที่ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือการเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้...อ่านต่อ

ขยายผลงานวิจัยเครื่องเอกซเรย์ฟันสามมิติให้ 2 รพ.ในกรุงเทพฯ  
  กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน” กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ (สนพ.) และ...อ่านต่อ

ลุยแดนน้ำแข็งหาผลกระทบโลกร้อนต่อมหาสมุทร  
  นักวิจัยเปลี่ยนดินแดนในที่ห่างไกล และไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนมากที่สุดในโลก ให้กลายเป็น “ห้องแล็บกลางแจ้ง” เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ย...อ่านต่อ

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Wednesday January 16, 2019 10:35 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร