Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

ดูบทความในเล่ม
 Flip-book Reader
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจการใช้
บริการสารสนเทศ

 ออนไลน์  :    1   คน

 วันนี้

:
124
 เมื่อวาน
:
171
 เดือน
:
2220
 ทั้งหมด
:
519545


ค้นหาข้อมูล/ฐานข้อมูลในเว็บไซต์

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
 บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
บทความที่มีสรุปสาระสำคัญ/
    บทคัดย่อภาษาไทย
     
คู่มือปฏิบัตด้านความปลอดภัย
คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สถิติจาก truhits.net

วว.ชูความสำเร็จช่วยเถ้าแก่เชียงรายพัฒนา “ผลิตภัณฑ์รังนก”  
 

          เมื่อผู้ประกอบการเชียงรายต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์รังนกแท้ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณค่าดั่งทองคำ แ...อ่านต่อ

เยอรมันเดินหน้าช่วยไทยสู้โลกร้อนด้วยทุนสนับสนุน 690 ล้านบาท  
 

          เยอรมันเดินหน้าช่วยไทยทำโครงการสู้และปรับตัวรับโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สนับสนุนทุน...อ่านต่อ

เปิดโฉม “เทคโนโลยีซักได้” เพื่อคนรักแฟชั่นและชอบผลิตภัณฑ์ไฮเทค  
 

           เทคโนโลยีที่สวมได้ หรือ wearable technology เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปี...อ่านต่อ

น่าน นำร่องเกษตรนวัตกรรม  
 

          วว. ส่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเห็ดช่วย 2 วิสาหกิจชุมชนใน จ.น่าน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 พื้นที่...อ่านต่อ

หุ่นยนต์แมลงสาบ แนวคิดใหม่ที่อาจนำมาใช้ในงานกู้ภัย   
 

          ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์คลีย์ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบแ...อ่านต่อ


Chicken Eggs : Products and Processing (CF-111) (ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Coconut Sugar (CF-109) (น้ำตาลมะพร้าว)
Longan : Products and Processing (CF-110) (ลำไย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Mangosteen : Products and Processing (CF 107) (มังคุด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Fish Processing (CF-105) (การแปรรูปปลา)
Coconut : Production and Processing (CF-108) (มะพร้าว : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Seafood Products (CF-106) (ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล)
Corn : Products and Processing (CF-104) (ข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Odor Absorbe Fruit Charcoal (CF-102) (ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น)

การปรับปรุงด้านความปลอดภัยในโรงหลอมโดยการใช้เครื่องกลอัจฉริยะ

วิธีการนำว่านกาบหอยไปใช้ในการรักษาโรค 
ผักปลัง มีสารสำคัญชนิดใดบ้าง  
การดองผลไม้สดด้วยเกลือเพื่อประโยชน์อย่างไร 
ข้อกำหนดของเกณฑ์ทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหารของโคเด็กซ์ มีอะไรบ้าง 
เพื่อให้ยางแข็งตัว และได้ยางแผ่นที่คุณภาพดี ควรเลือกใช้กรดฟอร์มิกชนิดใด 

“เดอะมัน” ขนมเปี๊ยะคนรุ่นใหม่
มาตรวิทยา...การวัดหลังขับเคลื่อน หนุนไทยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร
อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิกอาเซียน National Dishes of ASEAN
อาหารดัดแปรทางพันธุกรรม (GM Foods) : ที่มาและการตรวจวิเคราะห์
แหนมหมู ผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาว รายได้หลักแสน บ้านป่าตึงใต้ พะเยา
   

หัตถกรรมจักสานจากกระจูด
การย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ
การแปรรูปกล้วย
การพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่ง
การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม
น้ำแร่ธรรมชาติ
รังนก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก
สาหร่าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

การเผาผนึกที่อุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตเซรามิกและวัสดุคอมพอสิต
    การเผาผนึกที่อุณหภูมิต่ำไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส สำหรับผลิตเซรามิกและวัสดุคอมพอส ..อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดเหลวที่หลังจากล้างออกแล้วช่วยป้องกันแดดได้
    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดเหลวที่หลังจากล้างออกแล้วมีสารลักษณะเป็นฟิลม์ค้างบนผิ ..อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและแก้ปวดกล้ามเนื้อ
    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวและสารจากธรรมชาติหรือ ..อ่านต่อ
สารปกป้องผิวจากแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและมีพลังงานสูง
    สารประกอบจากอนุพันธ์เมลานินและสูตรผลิตภัณฑ์ช่วยปกป้องผิวหนังจากอันตรายของแสงแดดแ ..อ่านต่อ


     จากที่มีผู้ขอรับบริการติดต่อขอใช้บริการค้นเรื่องนั้น ทางสำนักหอสมุดฯ ได้รวบรวมเรื่องที่มีผู้สนใจ มาจำแนกตามหัวเรื่อง เพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูลไว้ดังนี้.-

Activated Carbon
Adhesives / Glues
Drinking Water
Food additive
Fruit Juice
Household Product
Lime / Calcium carbonate

   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Wednesday April 25, 2018 2:46 PM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร