เรียน ท่านผู้ใช้บริการฯ
     เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายใน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีจำกัด
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการฯ
โปรดใช้บริการรถสาธารณะใน
การเดินทางมาใช้บริการ
     ขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้

            สำนักหอสมุดฯ
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

ดูบทความในเล่ม
 Flip-book Reader
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจการใช้
บริการสารสนเทศ

 ออนไลน์  :    2   คน

 วันนี้

:
141
 เมื่อวาน
:
164
 เดือน
:
2943
 ทั้งหมด
:
35711


ค้นหาข้อมูล/ฐานข้อมูลในเว็บไซต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร"

ด้วยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การจัดทำหลักฐาน การลงทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ด้วยแนวทางมาตรฐาน และเครื่องมือทางวิชาชีพในรูปแบบเดียวกัน ในการนี้ สท. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียน ออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RK5QZk

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2562
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2562
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
 บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
บทความที่มีสรุปสาระสำคัญ/
    บทคัดย่อภาษาไทย
     
คู่มือปฏิบัตด้านความปลอดภัย
คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สถิติจาก truhits.net

ไบโอพลาสติก
เครื่องดื่มจากใบอ่อนข้าวหอมมะลิ วัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก
ผักผงปรุงรสโรยข้าว เพิ่มการบริโภคผักและใยอาหาร
พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงวัยที่สูญเสียฟัน

Mango : Products and Processing (CF-112) (มะม่วง : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Avocado : Products and Processing (CF-113) (อะโวคาโด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Hens : Products and Processing (CF-111) (ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Coconut Sugar (CF-109) (น้ำตาลมะพร้าว)
Longan : Products and Processing (CF-110) (ลำไย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)

สมบัติความแข็งแรงของกระดาษที่ทำจากเส้นใยไผ่ในสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)

คุณค่าทางโภชนาการของ อะโวกาโด 
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Method Validation) คืออะไร 
คุณสมบัติและประโยชน์ของโปรตีนกาวไหม 
เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน เป็นอย่างไร  
คุณสมบัติของ ฉลากสินค้าประเภทฉลากฟิล์มหด (Shrink film label)  

Activated Carbon
Adhesives / Glues
Drinking Water
Food additive
Fruit Juice

การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการทดสอบ
ข้าวโพด
อาหารทอด
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานจากกระจูด


สาวๆเตรียมเฮ! แผ่นแปะนาโนลดไขมันจากจุฬามาแล้ว  
  แผ่นแปะลดไขมันใต้ผิวหนัง ผลงานวิจัยจากแล็บจุฬาฯ ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการลดไขมันเฉพาะส่วน ดึงเทคโนโลยีนาโนมาช่วยนำส่งสารสมุนไพรที่มีฤทธิ์สลายไขม...อ่านต่อ

ย้ำกระทรวงการอุดมฯ เน้นรวม3ศาสตร์  
  "สุวิทย์" เชื่อ3ศาสตร์ "วิทย์ สังคม มนุษย์ฯ" ลงตัวชี้มนุษย์สมบูรณ์ ไม่ได้สร้างได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเดียว ระบุชื่อกระทรวงใหม่ ตั้งให้ยาวทั้...อ่านต่อ

“ตู้รับซื้อขยะ-เเอปพลิเคชั่นเพื่อรับเเต้มจากตู้รับขยะ” นศ.มหิดลคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีวิชาการ ACCS ที่เกาหลีใต้  
  ทีมนักศึกษามหิดลสุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วย “ตู้รับซื้อขยะ” และ “เเอปพลิเคชั่นเพื่อรับเเต้มจากตู้รับขยะ” เน้นเสริมพ...อ่านต่อ

ทดสอบโดรนควบคุมฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่  
  ทดสอบโดรนควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่าง 18-20 ม.ค.62 หลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงว...อ่านต่อ

คอกาแฟหวั่น! นักวิทย์ฯ ชี้กาแฟตามธรรมชาติกว่าครึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์   
  นักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลว่า กาแฟตามธรรมชาติร้อยละ 60 จากทั้งหมด 124 สายพันธุ์ กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ข้อมูลนี้ได้มาจากการทำวิจัยครั้งใ...อ่านต่อ

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Wednesday January 16, 2019 10:35 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร