ชื่อเรื่อง : ฉลากน้ำดื่มบอกอะไร

ผู้แต่ง : อังค์วรา พูลเกษม

ผู้แต่งร่วม : พิชญาภา ราชธรรมมา

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ลงบทความ :

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]