ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กภายหลังในประเทศไทยกรณี ศึกษาสะพาน และอาคาร

ผู้แต่ง : นายณัฐเขต หมูทอง

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงบทความ : กุมภาพันธ์ 62

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]