ชื่อเรื่อง : “ทุเรียน” King of Fruits

ผู้แต่ง : นพเก้า เอกอุ่น

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ลงบทความ : พฤษภาคม 2561

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]