ชื่อเรื่อง : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องสำอาง (สารเคมีใกล้ตัวกว่าที่คิด)

ผู้แต่ง : ประภัสศร ศิลปศาสตร์ดำรง

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนเมษายน 2561

วันที่ลงบทความ : เมษายน 2561

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]