ชื่อเรื่อง : การผลิตแผ่นผนังที่อยู่ในกำแพงน้ำหนักเบาจากวัสดุที่มีต้นทุนต่ำ

ผู้แต่ง : Yang, Enxi; Sun, Hongying; Ma, Heyun; Dong, Wenhun.

แหล่งข้อมูล : Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu CN 1,210,831, 4 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The wallboard is manufd. from CaO 15-35, mica 5-15, woody or herbaceous fiber 15-25, silicate-contg. filler 15-35, and water 5-15 wt. parts. Preferably, the mica is a powder of 20-180 mesh; the fiber is paper pulp or recycled fiber from waste paper pulp; and the filler is sand, quartz powder, fly ash, broken glass, and/or waste ceramic. The process comprises: batching, mixing, pulping, molding, and solidifying at 30-80º for 30-60 h in CO2-rich atm. The wall plate shows good sound insulation, thermal insulation, flame retardant and anti corrosion properties.

บทคัดย่อ (ไทย) : แผ่นผนังที่อยู่ในกำแพง (wallboards) ผลิตจากแคลเซียมออกไซด์ 15-35 ไมกา 5-15 เนื้อไม้หรือเส้นใยพืช 15-25 ตัวเติมที่ผสมซิลิเกต 15-35 และน้ำ 5-15 ส่วนโดยน้ำหนัก ซึ่งไมกามีลักษณะเป็นผง 20-180 เมช ส่วนเส้นใยได้จากเยื่อกระดาษหรือเส้นใยที่รีไซเคิลจากเศษเหลือทิ้งของเยื่อกระดาษ และตัวเติมคือทราย ผงควอตซ์ เถ้าลอย (fly ash) เศษแก้วที่แตก และ/หรือเศษเซรามิก กระบวนการที่ใช้ประกอบด้วยการผสมโดยน้ำหนัก การผสมให้เข้ากัน การทำให้เป็นเยื่อ (pulping) การอัดแบบ (molding) และการทำให้แข็งตัว (solidifying) ที่อุณหภูมิ 30-80 องศาเซลเซียส นาน 30-60 ชั่วโมงในบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แผ่นผนังที่ได้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันเสียง (sound insulation) และความร้อน (thermal insulation) ที่ดี อีกทั้งยังเป็นสารหน่วงติดไฟ (flame retardant) และสารป้องกันการกัดกร่อนด้วย (anti corrosion)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:8309t