ชื่อเรื่อง : วัตถุดิบสำหรับสูตรการผลิตกระเบื้องในยูเครน

ผู้แต่ง : Bes, Christine; Gerin, Cedric; Segura, Jose.

แหล่งข้อมูล : CFI, Ceramic Forum International 2004, 81(67), E46-E48 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Two Ukraine kaolin deposits are characterized by its raw material properties and prodn. opportunities. The Belaya Balka kaolin is a super white homogeneous material superior for white and super white body formulation. The Popasnaya clay deposit material showing good plasticity, whiteness, and sintering properties, is naturally dedicated to porcelain tile esp. for white tiles and large size products.

บทคัดย่อ (ไทย) : ดินขาวในยูเครนสองชนิดได้ถูกนำมาจัดจำแนกโดยใช้คุณสมบัติและการนำมาใช้ผลิต ดินขาว Belaya Balka เป็นชนิดที่มีความขาวสูงและมีเนื้อดินที่ละเอียดมาก เหมาะสำหรับสูตรการผลิตซึ่งต้องการชิ้นงานที่มีความขาวสูง ส่วนดินเหนียว Popasnaya มีความยืดหยุ่นดี มีความขาว และมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเผาซินเทอร์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมในการผลิตกระเบื้องพอร์ซเลนโดยเฉพาะกระเบื้องสีขาว และมีขนาดใหญ่

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 141:264419t