ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารละลายเม็ดสีสำหรับใช้ตกแต่งไวต์แวร์โดยการพิมพ์ด้วยหมึกแบบพ่น

ผู้แต่ง : Obata, S.; Yokoyama, H.; Oishi, Usui, M.; Sakurada, O.; Hashiba, M.

แหล่งข้อมูล : Journal of Materials Sci 2004, 39(7), 2581-2584 (Eng), Kluwer Academic Publishers.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : For speedy and simultaneous multi-color printing the optimum prepn. conditions are elucidated such as pH, apparent viscosity, and colorant dispersion. For the yellow, pink, bule-green, and black pigment powder applied the dispersant, thickener, and solid loading optimum values are summarized.

บทคัดย่อ (ไทย) : สำหรับการพิมพ์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในกระบวนการพิมพ์สีหลายขั้นตอนนั้น การเตรียมสภาวะที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความหนืดขณะผสม (apparent viscosity) และการกระจายตัวของสี (colorant dispersion) ต่างๆ เช่น สีเหลือง ชมพู น้ำเงิน-เขียว และผงของเม็ดสีดำ โดยสรุปเป็นการใช้สารช่วยในการกระจายตัว (dispersant), สารเพิ่มความเข้มข้น (thickener) และค่าระดับภาระของแข็ง (solid loading value) ที่เหมาะสม

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 140:427550z