ชื่อเรื่อง : แก้วกันน้ำและวิธีการผลิตเซรามิกกันน้ำ

ผู้แต่ง : Hong, Byung Sun; Lee, Hae Yong; Han, Ju Hun; Cho, Yun Ju; Park, Min Soo; Kim, Sang Tae; Gueagui, Bar

แหล่งข้อมูล : Repub. Korea KR 233,768, No pp. given (Korean).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A manufg. method of water repellent glass or water repellent ceramics having low thermal treatment temp. and high durability is described. The surface of glass or ceramic is treated with mixed silica sol, resulting in silica layer with surfaces roughness, then coated with fluoro - alkylsilane, FAS-based water repellent agent. The method includes: prepg. basic silica sol by using tetraethoxysilane (Si(OC2H5)4), solvent (C2H5OH) and basic catalyst (NH4OH), titrating it to pH 1-7, prepg. acidic silica sol by using ethoxy - silane, solvent (C2H5OH) and acidic catalyst (HCl), prepg. mixed silica sol by mixing basic silica sol with acidic silica sol in a rato of 3-7:7-3, coating a glass with the mixed silica sol, thermal treating at 100-500º, resulting in a silica layer, coating the silica layer with fluoro – alkylsilane, FAS-based water repellent agent.

บทคัดย่อ (ไทย) : สิทธิบัตรนี้นำเสนอวิธีการผลิตแก้วและเซรามิกกันน้ำโดยใช้อุณหภูมิต่ำและมีความทนทานสูง ผิวหน้าของแก้วหรือเซรามิกจะถูกทำปฏิกิริยาด้วยส่วนผสมของสารละลายซิลิกา ทำให้เกิดชั้นของซิลิกาซึ่งมีผิวหน้าขรุขระ จากนั้นเคลือบผิวหน้าด้วยฟลูออโรอัลคิลไซเลน ซึ่งเป็นสารป้องกันน้ำ วิธีการประกอบด้วย การเตรียมสารละลายซิลิกาพื้นฐานโดยใช้เตตราเอทอกซีไซเลน สารละลายเอธานอล และตัวเร่งปฏิกิริยาคือแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ไตเตรทสารละลายข้างต้นจนได้ pH 1-7 เตรียมสารละลายซิลิกาที่มีสภาพกรดโดยใช้เอทอกซีไซเลน สารละลายเอธานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดคือกรดไฮโดรคลอริก เตรียมส่วนผสมสารละลายซิลิกาโดยผสมสารละลายซิลิกาพื้นฐานกับสารละลายซิลิกาที่มีสภาพเป็นกรดในอัตราส่วน 3-7:7-3 เคลือบแก้วด้วยส่วนผสมสารละลายซิลิกา อบด้วยอุณหภูมิ 100-500ºC ทำให้เกิดชั้นของซิลิกา แล้วเคลือบชั้นซิลิกาด้วยฟลูออโร อัลคิลไซเลน ซึ่งเป็นสารกันน้ำ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 142:78700y