ชื่อเรื่อง : การผลิตวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งและหลอมตัวยากสำหรับเป็นวัสดุบรรจุภายในชั้นสิ่งทอและผ้าซับในโซนที่ใช้ก้อนกรวดประดับตกแต่ง

ผู้แต่ง : Large, Patrice; Romet, Christophe.

แหล่งข้อมูล : FR  2,791,913, 6 pp.  

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Gravel beds are filled or lined with decorative refractory materials produced from recycling of waste minerals, e.g., ceramics or glass, where the wastes are crushed and ground to a predetd. particle size. Applications include beds, aquarium gravel, and gravel for cages or cabinets.

บทคัดย่อ (ไทย) : ชั้นของกรวดถูกใช้ในการตกแต่ง เป็นวัสดุที่มีการหลอมตัวยาก (refractory materials) โดยการนำเศษเหลือทิ้งของแร่ธาตุต่างๆ นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เซรามิก แก้ว ซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งที่แตกแล้วและผ่านการบดเพื่อให้มีขนาดที่ต้องการ สิ่งที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ประกอบด้วย ก้อนกรวดก้นแม่น้ำ (beds gravel) ก้อนกรวดในตู้ปลา (aquarium gravel) และก้อนกรวดสำหรับตกแต่งกรงหรือรูปภาพ (gravel for cages or cabinets)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 134:45741u