ชื่อเรื่อง : การผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง : Hiraoka, Takao

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2003 306,373, 2 pp.(Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Waste plastics and other synthetic polymer, broken glass and ceramic ware are mixed, crushed, mixed with cement, admixt. for preventing alkali reaction of glass and bubbling up of harmful materials, fiber rubbish such as waste wood and paper, and water, kneaded, poured into molds, compacted by vibration, and hardened to obtain concrete products.

บทคัดย่อ (ไทย) : เศษเหลือทิ้งของพลาสติกและพอลิเมอร์สังเคราะห์อื่นๆ เศษแก้วที่แตกและผลิตภัณฑ์เซรามิกจะถูกนำมาผสม บด และผสมกับซีเมนต์เพื่อช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับด่างที่อยู่ในแก้วและฟองอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์, วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเส้นใย (fiber rubbish) เช่น วัสดุเหลือทิ้งจากไม้ กระดาษ และน้ำ จะถูกนวดให้เข้ากันและเทลงในแบบ และอัดให้แน่นโดยการสั่น (vibration) เมื่อแข็งตัวแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 139:340637p