ชื่อเรื่อง : วัสดุก่อสร้างผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมที่ไม่ติดไฟ

ผู้แต่ง : Fukuyama, Keiji.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 52106364, 1 p. 

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Nonflammable industrial wastes from Cr plating steel making, ceramic plants, etc., are mixed with a suitable amt. of clay, molded, dried, and fired. The fired products are useful as building materials, ceramic products, or landfill.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ติดไฟจากอุตสาหกรรมผลิตเหล็กชุบโครเมียม โรงงานเซรามิกและอื่นๆ นำมาผสมกับดินเหนียวในปริมาณที่เหมาะสม ขึ้นรูป ทำให้แห้ง และเผา ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาแล้วสามารถนำไปใช้ในวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เซรามิก และใช้ในการถมที่ดิน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 88:19646q