ชื่อเรื่อง : เซรามิกความหนาแน่นต่ำผลิตจากการรีไซเคิลกระดาษเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Brosnan, Denis A.

แหล่งข้อมูล : US 6,569,797

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An improved method for preparing low density ceramics is described wherein the process incorporates paper residuals which are a by-product of the paper recycling process. The method for making a low density-ceramic comprises the steps of: a) providing a paper residual comprising from about 0.5 to about 99 percent, by weight, of at least one filler, from about 0 to about 20 percent, by weight, of a dye, from about 0 to about 10 percent, by weight, of an ink, from about 0.5 to about 99.5 percent, by weight, of paper fiber, and from about 0 to about 30 percent, by weight, of other components, based on a dry weight of the residual; b) admixing a ceramic material with the paper residual, the ceramic material comprising up to about 90%, by weight, of the admixture, based on a dry weight of the admixture; c) forming the admixture into a desired shape; and d) firing the admixture to a temperature ranging from about 1850.degree. F. to about 2900.degree. F.

บทคัดย่อ (ไทย) : การพัฒนาวิธีการผลิตเซรามิกที่มีความหนาแน่นต่ำ โดยใช้กระดาษเหลือทิ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ วิธีการผลิตเซรามิกความหนาแน่นต่ำประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมกระดาษเหลือทิ้งซึ่งประกอบด้วย สารเติม(filler)อย่างน้อย 1 ชนิด 0.5-99%โดยน้ำหนัก สีย้อม 0-20%โดยน้ำหนัก หมึก 0-10%โดยน้ำหนัก   ใยกระดาษ  0.5-99.5%โดยน้ำหนัก และอื่นๆ 0-30%โดยน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแห้งของวัสดุเหลือทิ้ง 2. ผสมวัตถุดิบที่เป็นเซรามิกกับกระดาษเหลือทิ้ง โดยวัตถุดิบเซรามิกคิดเป็น 90% ของส่วนผสม 3. ขึ้นรูปของส่วนผสมตามต้องการ และ4. เผาส่วนผสมที่ช่วงของอุณหภูมิประมาณ 1850-2900 องศาฟาเรนไฮด์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6569797B1.pdf