ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลกระดาษแบบห่อใหญ่

ผู้แต่ง : Carpenter, Ronald [et al. ]

แหล่งข้อมูล : US 6,284,094

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A paper cord is formed using wet lap paper of about 8" to 11" in width which is twisted into a cord form of about 1/4" to 3/8" diameter. The cord is used to bind bales of compressed used paper having a volume of about 100 cubic feet and a weight of about 1,200 pounds. The bales are transported to a recycling pulp mill and placed in pulp making vats where the cord is dissolved to release the paper from the bales and subsequently convert the paper and cord to pulp for production of new paper products.

บทคัดย่อ (ไทย) : เชือกที่ทำจากกระดาษโดยใช้กระดาษเปียกที่มีขนาดกว้าง 8-11 นิ้ว นำมาพันจนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1/4 ถึง 3/8 นิ้ว เชือกที่ได้นำมาใช้มัดห่อกระดาษที่ใช้แล้วซึ่งนำมาอัดจนมีปริมาตร 100 ลูกบาศก์ฟุต และมีน้ำหนักประมาณ 1,200 ปอนด์ ห่อกระดาษดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การรีไซเคิลโดยการบด แล้วถูกย้ายลงในถังเพื่อผลิตเยื่อกระดาษ ในขณะที่เชือกดังกล่าวละลาย ทำให้กระดาษที่อัดไว้คลายออก เพื่อรีไซเคิลกระดาษ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6284094B1.pdf