ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์สำหรับเตรียมชิ้นยางเพื่อการรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Ficker, Stefan

แหล่งข้อมูล : US 5,487,510

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Rubber particles having textile and/or metallic inclusions are treated by first placing the particles on a support surface and then pressing the particles against the support surface in a direction transverse to the support surface with a surface of a press body exerting a pressure of in excess of 10 kg/cm.sup.2 without contacting the surfaces with each other. Both of the surfaces are nonsmooth. In accordance with the invention the support surface and the press body are relatively displaced in a direction generally parallel to the support surface to subject the particles to shear.

บทคัดย่อ (ไทย) : ชิ้นยางซึ่งมีส่วนประกอบของสิ่งทอและ/หรือโลหะจะถูกนำมาวางบนวัสดุรองรับ จากนั้นกดชิ้นยางผ่านวัสดุรองรับตามแนวขวางซึ่งใช้แรงมากกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยพื้นผิวของวัสดุรองรับและชิ้นยางจะแทนที่กันในแนวขนาน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5487510A1.pdf