ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งประเภทพลาสติกผสมให้เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ผู้แต่ง : Zdenek Krulis …[et al.]

แหล่งข้อมูล : US 7,638,595

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of recycling commingled plastics waste containing min. 30 wt. % of polyolefins to a tough thermoplastic material, based on the compatibilization of the polymer components of commingled plastics waste with an admixture of 2-15 wt. % of an ethylene--propylene copolymer or a styrene--butadiene block copolymer or a combination of an ethylene--propylene copolymer and a styrene--butadiene copolymer in any weight ratio, together with 0.1-2.5 wt. % of a secondary aromatic amine and by subsequent blend processing in the melt.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งประเภทพลาสติกผสม ซึ่งมีส่วนผสมของโพลิโอลิฟิน

อย่างน้อย 30% โดยน้ำหนักให้เป็นวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก โดยใช้หลักการของการผสมส่วนประกอบที่เป็นโพลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นพลาสติกผสมกับสารประกอบของ 1) ethylene-propylene copolymer หรือ 2) styrene-butadiene block copolymer หรือ 1) และ 2) ในอัตราส่วน 2-5% โดยน้ำหนัก ผสมกับ secondary aromatic amine 0.1-2.5% โดยน้ำหนัก และใช้กระบวนการผสมโดยการหลอมเข้าด้วยกัน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US7638595B2.pdf