คำตอบ

1.น้ำมัน หน้าที่ทำปฏิกิริยากับด่างเพื่อให้เกิดสบู่ น้ำมันที่นิยมใช้ เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มสเตียริน
2.น้ำ ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายของสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
3.สารให้สี ทำหน้าที่ให้สบู่มีสีตามต้องการ เช่น FD & C Blue No.1
4.สารป้องกันสบู่เสื่อมสภาพจากจุลินทรีย์ หรือจากปฏิกิริยาทางเคมี เช่น ทิโนการ์ด (Tinoguard) ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน เป็นต้น
5.น้ำหอม ทำหน้าที่ให้สบู่มีกลิ่นหอม และกลบกลิ่นของด่างที่อาจหลงเหลืออยู่กับสบู่
6.สารปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง เช่น กรดซิตริก ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์
7.สารให้ความสดใส (brightener) ทำหน้าที่ให้ก้อนสบู่ดูสว่างสดใสขึ้น
8.สารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสบู่ เช่น กลีเซอรีน เพื่อให้ผิวกายชุ่มชื้นหลังการใช้สบู่นั้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มยุรี ภาคลำเจียก.  “รอบรู้บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค ตอนที่ 3 : บรรจุภัณฑ์สบู่ก้อน”.  วารสารการบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, (ตุลาคม-ธันวาคม) 2556, หน้า 6.