คำตอบ

ฟองนม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดโฟมเปียก (microfoam) และชนิดโฟมแห้ง (macrofoam) โดยชนิดโฟมเปียก เหมาะสำหรับการใช้แต่งวาดลวดลายบนเครื่องดื่มกาแฟลาเต้ เนื่องจากมีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด เป็นฟองขนาดเล็กสม่ำเสมอ จนแทบจะมองไม่เห็นฟองอากาศได้ด้วยตาเปล่า แต่มีความเหลวเพียงพอที่จะเท เพื่อวาดลวดลายบนกาแฟลาเต้ได้ ส่วนโฟมแห้งมักจะใช้เติมในกาแฟคาปูชิโน่ หรือมาเกียโต้ ซึ่งจะเห็นเป็นชั้นโฟมลอยอยู่เหนือชั้นกาแฟแยกกันอย่างชัดเจน ในโฟมแห้งจะมีฟองอากาศขนาดใหญ่ เป็นฟองหยาบๆ มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดแผ่นฟิล์มบนผิวเครื่องดื้ม และเป็นฉนวนป้องกันให้เครื่องดื่มคงความร้อนไว้ได้นานขึ้นอีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุวีณา จันทพิรักษ์. อันตราย(ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป. อาหาร. ปีที่ 44,3 (ก.ค-ก.ย) 2557, หน้า 39.