คำตอบ

ปัจจุบันบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่สมัยใหม่ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้แผ่นอะคริลิกพลาสติกแทนกระจกแก้ว เพราะอะคริลิกมีจุดเด่นเหนือกว่ากระจกแก้วด้วยเหตุผล เช่น 
1.น้ำหนักเบากว่า ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายกว่า
2.แสงสว่างสามารถส่องทะลุผ่านอะคริลิกพลาสติกได้มากกว่าแก้วทำให้พลาสติกเชื่อมต่อกันได้เป็นเนื้อเดียว และบริเวณรายต่อจะมีขนาดเล็กมาก จนแทบมองไม่เห็น ทำให้ผลงานมีความสวยงามมากกว่า
3.อะคริริกพลาสติกมีความเป็นฉนวนความร้อนได้ดีกว่าแก้วประมาณร้อยละ 20 จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานสำหรับทำความร้อนหรือความเย็นในน้ำได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์ “อะคริลิกพลาสติก คู่แข่งกระจกแก้ว”. พลาสติก. ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554), หน้า 17-19