คำตอบ

การหมัก สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ คือ
1.Solid State Fermentation หรือการหมักแบบแห้ง ได้แก่ การหมักโคจิต่าง ๆ เช่น ซีอิ๊ว ลูกแป้ง และกรดมะนาว
2. Semisolid State Fermentation  หรือการหมักแบบกึ่งแห้ง ได้แก่ การหมักเนยแข็ง โยเกิร์ต ไส้กรอก และแหนมต่าง ๆ
3.Submerged State Fermentation  หรือการหมักแบบของเหลว ได้แก่ การผลิตเบียร์ น้ำย่อยบางชนิด กรดมะนาว กรดแลกติก กรดอะซีติก เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิเชียร ลีลาวัชรมาศ. เทคโนโลยีการหมัก. Food Focus Thailand, ปีที่ 5, ฉบับที่ 48 (มีนาคม), 2553, หน้า 36-37.