คำตอบ

น้ำแร่ (mineral water) มีการเติมแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ละลายลงในน้ำดื่มเพื่อเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซี่ยม แมกเซี่ยม เกลือ ซัลเฟอร์ ฯลฯ นักวิจัยกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า น้ำแร่ หรือน้ำอีเลคโตรไลด์ ซึ่งคล้ายคลึงกับเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬานั้น มีประโยชน์ช่วยให้ผิวพรรณสดใส น้ำแร่มีฤทธิ์เป็นด่างอื่น ๆ การดื่มน้ำแร่เป็นประจำจะช่วยลดภาวะความเป็นกรดของร่างกาย กินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น แป้ง เนื้อสัตว์ ของดอง ของหวานจัด เครื่องดื่มชนิดน้ำชา กาแฟ ดังนั้น หากร่างกายได้รับการปรับสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ด้วยการรับประทานผักผลไม้มาก ๆ รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง จะช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลได้ดีขึ้น โอกาสการเกิดโรคจะลดน้อยลง

น้ำแร่เป็นประโยชน์พอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มสะอาดธรรมดา ปัจจุบันมีการผลิตในรูปแบบของน้ำแร่บรรจุใส่ขวดพลาสติกจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า การที่ร่างกายจะได้รับแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำแร่เท่านั้น เพราะจะสามารถพบได้ในผักผลไม้และอาหารทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำอาหารให้สุกโดยการนึ่ง จะคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของไวตามินและแร่ธาตุอย่างครบครัน 

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิมลพรรณ พิทยานุกูล. ดื่มน้ำแร่ ช่วยชะลอวัยได้จริงหรือ. ฉลาดซื้อ.  ปีที่ 15, ฉบับที่ 88. (มิถุนายน) 2551. หน้า 53.