คำตอบ

ถุงรีทอร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิทชนิดอ่อนตัว หรือที่นิยมเรียกว่า flexible can ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มหลายชั้นที่ผนึกเชื่อมแน่น (Laminate) และขึ้นรูปเป็นถุง (Pouch) โดยแผ่นฟิล์มสามารถทนความร้อนได้สูงกว่า 121 องศาเซลเซียส ชั้นฟิลม์ที่เป็นส่วนประกอบของถุง ได้แก่ ชั้นในเป็นชั้นโครงสร้างหลัก ซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุด สัมผัสกับอาหารโดยตรง มักประกอบด้วย พอลิพรอพิลีน (Polypropylene; PP) พอลิเอทิลีนเทเรฟฟาเลต (Polyethylene Terephthalate; PET) ชั้นกลางเป็นชั้นป้องกันการซึมผ่าน มักประกอบด้วย แผ่นฟิล์ม EVOH ซึ่งช่วยป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและความชื้น และชั้นนอกมักใช้วัสดุที่ช่วยเรื่องความแข็งแรง ทนทาน มีความเหนียว เช่น พอลิเอสเทอร์ (polyester) รวมถึงสามารถพิมพ์ข้อมูลหรือรูปภาพบนฟิล์มได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทรงวิทย์ หงสประภาส. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในถุงรีทอร์ท. Food focus Thailand. ปีที่ 12, ฉบับที่ 137, 2560, หน้า 45