คำตอบ

ไขมันอิ่มตัว ข้อดีคือ ไม่เหม็นหืน (เหม็นหืนยาก) เวลาทอดน้ำมันหืนยาก เปลี่ยนสภาพน้อย กลายเป็นทอดกรอบ ใช้อุณหภูมิสูงก็ยังกรอบ ใช้ประโยชน์คือการทอด ข้อเสีย คือ ทำให้ แอลดีแอล (คอเลสเตอรอลไม่ดี) เพิ่มขึ้น และมีผลเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิสิฐ จะวะสิต และ วันทนีย์ เกรียงสินยศ. ไขมันกินให้เป็น. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 37, ฉบับที่ 443 (มีนาคม ), 2559, หน้า 15.