คำตอบ

เมื่อนำไข่ไก่แช่ในน้ำส้มสายชูจะเห็นฟองอากาศเกิดขึ้นที่เปลือกไข่ ทั้งฟอง ฟองอากาศเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดน้ำส้ม (น้ำส้มสายชู) และแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลือกไข่ กรดน้ำส้มจะละลายแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ กลายเป็นไอออนของแคลเซียมละลายอยู่ในน้ำส้มสายชู ส่วนคาร์บอเนตจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซต์ที่เห็นเป็นฟองอากาศ เปลือกจะค่อยๆหายไปภายใน 24-48 ชั่วโมง เหลือแต่เยื่อหุ้มไข่ขาวและไข่แดงไว้ข้างใน ดังนั้นในน้ำส้มสายชูที่แช่ไข่ จะมีไอออนของแคลเซียมละลายอยู่ซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญสำหรับร่างกาย เมื่อฉีกเยื่อหุ้มไข่ออก ไข่ขาวและไข่แดงก็จะไปผสมกับน้ำส้มสายชูที่มีแคลเซียมของเปลือกไข่ละลายอยู่ ทำให้ได้ประโยชน์ไข่ไก่สด แคลเซียม และน้ำส้มสายชู ไปพร้อมๆกัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประพจน์ เภตรากาศ. รู้เท่าทันการกินไข่ไก่แช่น้ำส้มสายชู. ฉลาดซื้อ. ปีที่22, ฉบับที่ 179 (มกราคม) 2559, หน้า 61.