คำตอบ

กระจกนิรภัยเทมเปอร์  ผลิตขึ้นโดยการนำแผ่นกระจกธรรมดาป้อนเข้าสู่เตาเผาแล้วให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิประมาณ 650-700 องศา C (เป็นอุณหภูมิที่ทำให้กระจกอ่อนตัว) แล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ลมเป่าทั้งสองด้านของแผ่นกระจก ซึ่งจะทำให้อณูของกระจกบริเวณผิวนอกเย็นลงและแข็งตัวก่อนอณูของเนื้อกระจกภายใน เป็นผลให้เกิดแรงกระทำที่สมดุลที่แผ่นกระจกทั้งผิวนอกและภายในก่อให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้นมา คือ เมื่อเวลาแตกกระจกนี้จะแตกกระจายออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ คล้ายเมล็ดข้าวโพด และปราศจากความคมที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ทั้งยังมีความแข็งกว่ากระจกแผ่นธรรมดาถึง 3-5 เท่า

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน).  การแปรสภาพกระจกเพื่อประยุกต์ใช้.  CONSTRUCTION PROPERTY.  ปีที่ 22, (กรกฎาคม-สิงหาคม) 2510, หน้า 29.