คำตอบ

กระจกเกรียบ เป็นกระจกสีชนิดหนึ่ง ทำขึ้นโดยใช้แร่ดีบุกเป็นพื้นรองรับและเคลือบด้วยตัวยาโบราณ เช่น ดินประสิว เศษแก้ว ทรายแก้ว เพื่อให้ผิวเป็นมันวาว ส่วนที่เป็นสีต่างๆบนผิวกระจกชนิดนี้ใช้ดีบุก เป็นแผ่นบางๆรองรับอยู่ข้างล่าง ทำให้แลดูคล้ายแผ่นข้าวเกรียบ จึงเรียกว่า กระจกเกรียบ  มีการนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สำหรับการประดับและตกแต่งตามศิลปวัตถุและสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระอุโบสถ วิหาร และสิ่งสักการะอื่นๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิศุทธิ์ ดารารัตน์. กระจกเกรียบ. เทคโนโลยีวัสดุ. 2542, ฉบับที่ 16,ก.ค – ก.ย , หน้า 37