ชื่อเรื่อง :  Science & Innovation for better life เทคนิคการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำและน้ำเสีย)
ผู้แต่ง กาญจณา มัจจรี นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองบริหารและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด