ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก 7 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปีนี้
ผู้แต่ง วิชรพันธุ์ พันธุ์กระวี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด