ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ นิลโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด