ชื่อเรื่อง ความสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศในอาคาร
ผู้แต่ง จิโรจ ไชยสาร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด