ชื่อเรื่อง บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจัยทางเคมี
ผู้แต่ง

วรินดา เฟื่องชูนุช นักวิทยาศาสตร์ , ประภัสสร ศิลปศาสตร์ดำรง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ             และ เกศมณี คำแหงพล นักวิทยาศาสตร์

สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด