ชื่อเรื่อง มาทำความรู้จักกับ Active และ Intelligent packaging
ผู้แต่ง

 พิริยะ ศรีเจ้า นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด