ชื่อเรื่อง :  Post-Consumer Recycled (PCR) แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ผู้แต่ง  พรพิมล กำเนิด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด  กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด