ชื่อเรื่อง :  มาตรวิทยาหนทางสู่ระบบอาหารโลกที่ปลอดภัยมากขึ้น
ผู้แต่ง  ฐานันดร พิทักษ์เกียรติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด  กองสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด