ชื่อเรื่อง :  Special guest คุณทองเลิศ สอนจันทร์ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.ขอนแก่น คุณวิรัช โนนทอง ประธานกรรมการบริษัท โจว ออร์แกนิก จำกัด
ผู้แต่ง  -
สังกัด  -
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด