ชื่อเรื่อง :  การเติมความสุขด้วยช็อกโกแลต
ผู้แต่ง  อังคณา ขจรวงศ์วัฒนา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด