ชื่อเรื่อง :  มารู้จักกับวัสดุชีวการแพทย์ (Biomaterials)
ผู้แต่ง  อุษณีย์ พันธุลาภ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, กานต์สิริ แก้วมรกต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด  กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด