ชื่อเรื่อง :  สัญญารักษาความลับ (NDA) สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้แต่ง  สุวรรณี แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด  กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด