ชื่อเรื่อง :  สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาและขายได้จริง
ผู้แต่ง  กฤตยานันท์ พลเขตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด  กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด