ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก "ยานยนต์อัตโมัติ" อนาคตแห่งระบบยานยนต์
ผู้แต่ง  ฉรัสพงศ์ กล่ำแสง นักวิทยาศาสตร์
สังกัด  กองสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด