ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic, บทความ
ข้าวหอมต้านเบาหวาน หรือข้าวสินเหล็ก (Sinlek) เป็นข้าวที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาว เป็นข้าวกล้องสายพันธุ์ที่มีธาตุเหล็กสูง มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขัดสีพันธุ์เดียวกัน มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีใยอาหารที่อยู่ในรำข้าวสูงจึงช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาล ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้ากว่าการบริโภคข้าวขัดขาวทั่วไปข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต เมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตเข้าไปจะถูกย่อยให้อยู่ในรูปน้ำตาล โดยมีอินซูลินทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด คาร์โบไฮเดรตจึงเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ควบคุมปริมาณการบริโภคอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต
โรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของร่างกายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แม้จะไม่ทำให้เสียชีวิตทันที แต่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง จากการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น เกิดความพิการของจอรับภาพทำให้ตามัว เกิดต้อกระจกและต้อหิน ไตวาย หรืออาจพบความพิการของประสาทส่วนปลาย ทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้า มีโอกาสป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า เป็นอัมพาตมากกว่าคนปกติ 5 เท่า การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน แม้แต่การรับประทานข้าวก็ต้องทานในปริมาณน้อยและเลือกข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป เช่น ข้าวหอมต้านเบาหวาน หรือข้าวสินเหล็ก (Sinlek)
.
ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอยืมเอกสารได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2201 7250-55 โทรสาร : 0 2201 7265 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
ที่ของภาพ
เผยแพร่ผ่าน Facebbok วันที่ 3 กรกฎาคม 2560