ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ

“อ้วน” พูดเบาๆ ก็เจ็บ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงไม่อยากได้ยินคำนี้ เพราะนั่นหมายถึงการที่ภาวะร่างกายมีการสะสมของไขมันมากกว่าปกติ มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน มีรูปร่างที่ไม่สวยงาม นอกจากนี้ความอ้วนยังเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ อีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดัน หัวใจ ข้อกระดูกเสื่อม เป็นต้น

องค์ประกอบที่สำคัญในการลดความอ้วน มี 2 ประการคือ การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้จำเป็นต้องปฏิบัติควบคู่กันเสมอ จึงจะทำให้การลดความอ้วนมีประสิทธิผล โดยการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของร่างกายจะขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างพลังงานที่ถูกนำเข้า (พลังงานจากอาหารที่รับประทาน) และพลังงานที่ถูกใช้ออกไป (พลังงานที่ระบบต่างๆ ของร่างกายใช้ไปเมื่อร่างกายทำงานหรือ ออกกำลังกาย) หากพลังงานที่ถูกนำเข้ามีปริมาณมากกว่าพลังงานที่ถูกใช้ออกไป พลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้สะสมอยู่ในร่างกาย ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและร่างกายเข้าสู่ภาวะอ้วนได้ ในทางตรงกันข้าม หากพลังงานที่ถูกใช้ออกไปมีค่ามากกว่าพลังงานที่ถูกนำเข้า จะทำให้น้ำหนักลดลง ดังนั้น ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วน จะต้องปฏิบัติตัวเพื่อให้พลังงานที่ถูกใช้ออกไปมีค่ามากกว่าพลังงานที่ถูกนำเข้า จึงจำเป็นต้องเลือกทานอาหารและออกกำลังกายให้เหมาะสม
.
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงอาหารที่ช่วยในการลดความอ้วน นั่นคือ อาหารที่มีเส้นใย เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ดถั่วต่างๆ และเมล็ดธัญพืช อาหารเหล่านี้จะช่วยในการลดความอ้วนได้อย่างไร สามารถติดตามบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >> เอกสารฉบับเต็ม  

เผยแพร่ลง Facebook วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 facebook.com/ScienceLibraryDSS/photos/a.1295707673845981/1354361811313900