ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” โดยมีวัตถุประสงค์สร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ
+++++++++++++++
การแสดงและการเคารพธงชาติไทยที่ถูกต้อง นิทรรศการประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับธงไตรรงค์ ธำรงไทย สัญลักษณ์แห่งการรวมใจ ความรักและสามัคคี ดังนี้
🇹🇭️ การประดับธงชาติ >> https://goo.gl/6cT2Bb
🇹🇭 การใช้ธงชาติ >> https://goo.gl/1WtTbw
🇹🇭 การชักธงชาติ >> https://goo.gl/tz6jKu
🇹🇭 การพับธงชาติ การทำลายธงชาติ >> https://goo.gl/Gg1G27
🇹🇭 เครื่องหมายแห่งธงไตรรงค์ >> https://goo.gl/NW6Gbh
🇹🇭 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 >> https://goo.gl/etXY11
🇹🇭 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 >> https://goo.gl/CfRGbe
🇹🇭 พัฒนาการของธงชาติไทย ธงแรกของแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ >> https://goo.gl/8qcz3G
🇹🇭 พัฒนาการของธงชาติไทย อัศจรรย์แห่งแผ่นดินไทย จุดเริ่มต้นยุคสมัย “ธงช้างเผือก” >> https://goo.gl/J8N7qB
🇹🇭 พัฒนาการของธงชาติไทย เมื่อราษฎรมีธงช้างใช้เป็นครั้งแรก >> https://goo.gl/BemKV2
🇹🇭 พัฒนาการของธงชาติไทย พระราชบัญญัติธงฉบับแรกที่มาแห่งธงช้างเผือกทรงเครื่อง >> https://goo.gl/fCZ3fb
🇹🇭 พัฒนาการของธงชาติไทย จากธงช้างกลับหัวที่อุทัยธานี สูงธงแถบสีต้นแบบธงไตรรงค์ >> https://goo.gl/GSsm2F
🇹🇭 พระราชบัญญัติแก้ไชพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2560 ต้นกำเนิดแห่งธงไตรรงค์ >> https://goo.gl/KuEuEg
++++++++++++++++++++++
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลฉบับสมบูรณ์ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ 2 ช่องทาง คือ
➡️ 1. สมัครสมาชิกอ่านหนังสือออนไลน์ “คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ได้ทาง Science eBook DSS Application (http://ebook.dss.go.th
)
➡️ 2. ดาวน์โหลดข้อมูลที่ >> https://goo.gl/7hYGzi
และในส่วนที่ 2 มีการจัดแสดงผลงาน วศ. ที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณากำหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติ ดังนี้
🚩 สรุปการดำเนินการวิเคราะห์ค่าสีเพื่อใช้ในการตั้งเป็นค่ามาตรฐานสีธงชาติไทย >> https://goo.gl/ywisdb
🚩 ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย >> https://goo.gl/sqwsef
🚩 ข่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นค่าแนะนำของธงชาติไทย >> https://goo.gl/3Ee9Xu
🚩 ข่าว วศ. จัดทำมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย >> https://goo.gl/GrdTRe
🚩 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้เป็นเกณฑ์ลักษณะของค่าแนะนำทางราชการ
🚩 องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าสี CIELAB Colorimetric spectrophotometer >> https://goo.gl/XCfMLS
🚩 วิดีโอมาตรฐานสีธงไตรรงค์และธงชาติไทย >> https://youtu.be/1pHmD3lzawc
******************************
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร
   

โพสต์ Facebook วันที่ 17 ตุลาคม 2561 : https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/1915241351892607