ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ

การย้อมสีสิ่งทอเป็นกระบวนการย้อมทางเคมีซึ่งจะขึ้นอยู่กับสีย้อมและสภาวะที่ใช้ในการย้อมสี การย้อมสีที่ดีจะต้องได้สีตามที่ต้องการ สีมีความสม่ำเสมอ ย้อมแล้วได้ผลเหมือนเดิม มีความคงทนของสี และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สีย้อมสามารถจำแนกได้ตามแหล่งกำเนิดสี ได้แก่ สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์

โดยสีย้อมจากธรรมชาติสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น การใช้สีย้อมธรรมชาติมีข้อดีคือ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งน้ำสีที่ได้หลังจากกระบวนการย้อมยังไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพสีและความสม่ำเสมอของสีที่ได้ในแต่ละรอบการผลิต วิธีการย้อมสีธรรมชาติโดยทั่วไป ทำได้โดยการย้อมโดยตรง (Direct dyeing) การย้อมแบบแวต (Vat dyeing) และการย้อมโดยใช้สารช่วยสีติด (Mordant dyeing) ซึ่งฝ้ายและไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่นิยมนำมาย้อมด้วยสีธรรมชาติและนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอวางจำหน่าย การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอสามารถทำได้โดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสิ่งทอมีอยู่หลายมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) AATCC ASTM ISO เป็นต้น

.
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสีย้อม กระบวนการย้อม การย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ พืชให้สี ขั้นตอน กรรมวิธีย้อมเส้นฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติโดยละเอียด และการใช้สารช่วยย้อมที่ช่วยให้สีย้อมติดคงทน ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ข้อดีและข้อจำกัดของสีย้อมธรรมชาติ และมาตรฐานการทดสอบสิ่งทอ ฯลฯ ได้จากเอกสารประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Information Repackaging/IR) เรื่อง “การย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ (Textile Dyeing with Natural Dyes/IR 41)” ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือจากบทความนี้ คลิก >> https://goo.gl/ndL61T
นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีทัศน์เรื่อง การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งสามารถรับชมได้จาก VDO >> https://goo.gl/4xGPaJ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 7032
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ Facebook วันที่ 2 พฤศจิกายน 2018  : facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/1939037119513030