ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

โพรไบโอติก คือ แบคทีเรียที่มีชีวิต สามารถพบได้ทั่วไปในอาหารหรืออาหารเสริมบางประเภท ซึ่ง โพรไบโอติกถูกสร้างขึ้นในอาหารประเภทหมัก เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว กิมจิ เมื่อรับประทานในปริมาณที่เพียงพอจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายประการ เช่น ช่วยลดอาการของผลข้างเคียงจากการกินยาเพื่อรักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร ลดปริมาณแบคทีเรียที่เป็นตัวร้าย ซึ่งโพรไบโอติกพบได้ใน 2 กลุ่ม

คือ
✔️ แล็กโตบาซิลลัส (lactobacillus) เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในโยเกิร์ต และอาหารหมักต่าง ๆ ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดท้องเสียและเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในการย่อยแลคโตสในนมวัว
✔️ ไบฟิโดแบคทีเรียม (bifidobacterium) เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในนมวัว มีประโยชน์ในการบรรเทาอาการระคายเคืองของลำไส้ ช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียตัวร้าย ป้องกันท้องผูก และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 หน้า 4-9)
++++++++++++++++++++++
นอกจากนี้มีการศึกษาประสิทธิผลของการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมกับดื่มนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติก พบว่าสามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ (วารสาร อพวช ปีที่ 16 ฉบับที่ 190 เดือนเมษายน 2561 หน้า 56-59) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มเติมได้จาก >> ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร คลิก

เผยแพร่ Facebook เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 : https://facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/2011366655613409