ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ, VDO
การสวมใส่ผ้าไทยกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน หลายคนจึงหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ นอกจากจะสวมใส่เป็นแฟชั่นที่ทันสมัยแล้ว ยังมีความปลอดภัยจากสีย้อมเคมี อีกทั้งน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่นิยมนำมาทอผ้า เนื่องจากมีคุณสมบัติทนต่อสภาวะที่เป็นด่างและสารฟอกขาว ซึมซับน้ำได้ดี ทนต่อความร้อน และแสงแดด คลิปวิดีทัศน์เรื่อง “การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ” โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวอย่างของพืชให้สีที่นำมาสกัดเป็นสีย้อม ขั้นตอนการย้อมอย่างละเอียด รวมถึงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สีย้อมติดคงทน และหากสนใจรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการทดสอบสิ่งทอ ฯลฯ ก็สามารถศึกษาข้อมูลได้จากประมวลสารสนเทศพร้อมใช้เรื่อง “การย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ” คลิกอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ดังลิงค์เลยค่ะ: http://siweb1.dss.go.th/repack/fulltext/IR%2041.pdf
เผยแพร่ Facebook เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 : https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/1712383665511711