บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม

เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บทความจากวารสาร หนังสือ เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แบบขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รูปภาพจาก : Designed by Vectorpouch