Title : โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ (BIG PLANT FACTORY)

       โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากภายในโรงงานนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยเหตุนี้โรงงานผลิตพืชจึงมีต้นทุนสูงการประหยัดต้นทุนจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ดังนั้นบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่จึงมุ่งเน้น ในการพัฒนาฟาร์มขนาดประมาณ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ต้นทุนของโครงสร้างและต้นทุนดำเนินการของระบบที่ลดลงด้วยเทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีราคาถูกลง การเรียนรู้จากงานวิจัยและบทเรียนจากธุรกิจสตาร์ทอัพ และการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จะช่วยลดต้นทุนการลงทุนได้มาก อ่านเพิ่มเติม

Source : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com