Title : รัสเซียขึ้นภาษีขาออกถั่วเหลือง

       มีรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียจะยกระดับอัตราภาษีศุลกากรขาออกของถั่วเหลืองขึ้นเป็น 30% แต่ไม่ต่ำกว่า 165 ยูโรต่อตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2564 เป็นมาตรการลดการส่งออกเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าในประเทศให้ระดับราคาลดต่ำลง ภายหลังจากการดีดตัวขึ้นของสินค้าเกษตรและอาหารหลายรายการ รวมทั้งอาหารหลักอย่างขนมปังและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน โดยรัฐบาลรัสเซียได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมระดับราคาของสินค้าเกษตรเหล่านี้ คือ เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรขาออกของข้าวสาลีเป็น 25 ยูโรต่อตัน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ลดโควตาส่งออกธัญพืช และออกข้อตกลงควบคุมราคาน้ำมันเมล็ดทานตะวันและน้ำตาลร่วมกับผู้ผลิต อ่านเพิ่มเติม

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)

แหล่งที่มาของภาพ :  freepik.com