Title :  10 เมนูอาหารที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือน 10 เมนูอาหารที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อน เสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมี รูป รส กลิ่น สีผิดปกติไม่ควรรับประทาน

อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนู ได้แก่

1.จ่อม/ก้อย/ลาบดิบ 

2.อาหารประเภทยำ 

3.อาหารทะเล 

4.ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู

5.ขนมจีน

6.สลัดผัก

7.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ 

8.ส้มตำ 

9.ข้าวมันไก่

10.น้ำแข็งที่ไม่สะอาด

ควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาด บริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงจากพืชและสัตว์ที่มีพิษหรือไม่รู้จัก ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อรับประทานร่วมกัน เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และก่อนหยิบจับหรือรับประทานอาหารควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มาของภาพ : freepik.com